Chuồng Mèo | CM06

Đây là mẫu CM06 như một căn nhà hoàn chỉnh của chú mèo con. Gồm nhiều không gian với công năng khác nhau giúp chú mèo thoải mái trong không gian này.