Chuồng Mèo | CM05

Đây là mẫu CM05 như một căn nhà hoàn chỉnh của chú mèo con. Gồm nhiều không gian với công năng khác nhau giúp chú mèo thoải mái trong không gian này.